Those fancy words…

Holistic Gardening

“Holism (av grekiska holos, ”hel”, ”odelad”) är i allmän bemärkelse ett filosofiskt betraktelsesätt att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext.” – Wikipedia

 

Att ha en holistisk helhetssyn på en trädgådsdesign innebär att man inte bara ser de individuella komponenterna som separata enheter utan att alla delar samverkar med varandra, precis som i naturen. Ingenting existerar oberoende av något annat. Växter och djur samverkar och vi människor blir en del av detta nätverk av delar och funktioner. Som designer är mitt mål att skapa självreglerande system med slutna kretslopp, där t ex avfall som gräsklipp går tillbaka in i system och blir gödning åt växterna.

Urban Permaculture

icon_up

Permakulturdesign  kan ses som ett system som organiserar allt vi behöver som mat, boende, energi och vattenförsörjning. Även sociala värderingar ingår i en design som rätten till meningsfullt arbete, utbildning, rättvis resursfördelning och lokal ekonomi.

 

I en urban kontext kan detta vara en gemensamhetsodling i ett bostadsområde men även en privat trädgård med fokus på grönsaksodling.

 

Maria Svennbeck

Jag är utbildad trädgårdsmästare och diplomerad permakulturdesigner som bor och jobbar i Stockholm med omnejd. Jag ritar och anlägger framförallt ätbara trädgårdar i urbana miljöer. Mina uppdragsgivare är främst privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetssbolag.

Min permakulturutbildning och erfarenhet har jag dels fått i Sverige men även England, Skottland, Spanien och Indonesien. Jag undervisar och håller föredrag inom permakultur, hållbar stadsutveckling och urbana ekosystemtjänster. Många kurser hålls i egen regi men jag har också undervisat på universitet, högskolor och gymnasieskolor.

 

Om permakultur

 

En av permakulturens grundare David Holmgren förklarar hur permakultur kan förändra världen.

Permakultur är framförallt ett designverktyg som används för att skapa hållbara mänskliga bosättningar och samtidigt återuppbygga naturens resurser såsom jord, skogar och vatten. Filosofin vilar på tre etiska grundprinciper som genomsyrar allt arbete inom permakultur:

- Omsorg om Jorden: Förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste värna om den.

- Omsorg om människor: Stödja och hjälpa varandra att leva och utveckla hälsosamma samhällen.

- Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist sätt.

Läs mer på föreningen Permakultur i Sveriges hemsida. 

 

 

              flower  

 

 

 

 

 

 

 


                                                                      

 

 

 

 

Om kurserna

 PDC kursen 2015                 certifieringskursen Hökarängen 2015
                                                                    

De allra flesta brukar börja med att gå en introduktionskurs i permakultur som vanligtvis är på ca 10 timmar och hålls under en helg. Ett typiskt schema för en introkurs kan se ut så här:

Dag 1: Introduktion till permakultur som koncept, dess historia och ursprung. Hur kan permakultur ge oss verktygen att bromsa utmaningarna vi står inför som klimatförändringar, oljetoppen och en ekonomisk kollaps.  Vad innebär de tre etiska grundprinciperna Omsorg om Jorden, Omsorg om människor och Rättvis fördelning? Vi går också igenom de designprinciper som ligger till grund för allt arbete vi gör, och deltagarna får uppgifter att göra i grupp.

Dag 2: Vi tittar på designprocessen som vi använder inom permakultur och deltagarna får använda dessa verktyg för att formge en fysisk plats som t ex en trädgård. Vi går också igenom en del praktiska moment som förkultivering, samodling, lasagnebäddar, växternas näringsupptag, jordbiologi och olika komposteringsmetoder. Och tittar på exempel på urban odling som bioponik, akvaponik och takodlingar m.m.

änggärdet                 Skärmavbild 2016-01-11 kl. 12.38.10

Om man vill fördjupa sina teoretiska men även praktiska kunskaper inom permakultur är nästa steg att gå en certifieringskurs, en sk PDC (Permaculture Design Course). Enligt internationell standard ska den vara på minst 72 timmar, och mina kurser brukar vara uppdelade på 6 helger á två dagar. Efter avslutad kurs tilldelas man ett certifikat utställt av svenska permakulturföreningen (Permakultur i Sverige), som är internationellt erkänt. En typisk PDC kurs brukar innehålla följande:

 

Introduktion till permakultur (se ovan för introduktionskursen), fördjupning av designprocessen då vi gör ett flertal designuppgifter för olika ändamål. Exempel på andra ämnen som vi fördjupar oss inom: vattnets kretslopp och vattenbalansen, ekologiskt byggande och boende, ekobyar, träd och skogsträdgårdar, agroforestry, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, småskalig matproduktion, klimatzoner och mikroklimat, biodling, jorduppbyggnad, energieffektivitet och alternativa energikällor, kommunikation och beslutsfattande i grupp, alternativ ekonomi och omställning.

Kurserna har alltid en rad gästlärare som är experter inom sina områden och tidigare har följande lärare undervisat på kurserna: Dante Hellström, Sanya Falkenstrand, Philipp Weiss, Annevi Sjöberg, Oloph Fritzén, Varis Bokalders, Stephan Hinton, Josefina Oddsberg, Esbjörn Wandt, Helena von Bothmer, Daniel Larsson, Maria Richter Simsek m fl.

För ett mer detaljerat schemaupplägg se tidigare kurser på www.hoppbloggen.com

Se nedan för aktuella kurser.

 

Kontakt

Skriv: info@holisticgardening.se

Kurser

Det finns inga kommande evenemang just nu.

HG på FB

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.