Holistic Gardening  - Permakulturkurser & design


Jag, Maria Svennbeck är utbildad trädgårdsmästare, småskalig ekologisk odlare, diplomerad permakulturdesigner och lärare. De senaste 15 åren har jag jobbat med design och anläggning av trädgårdar för företag och privatpersoner med fokus på ätbara växter och växter för ökad biologisk mångfald. Jag har också initierat och drivit ett antal stadsodlingsprojekt med vuxna och barn, framförallt i Stockholm.


Som permakulturlärare jobbar jag både med kortare intensivkurser och längre certifieringskurser, så kallade PDC kurser. Under de senaste 15 åren har jag hållit över 50 permakulturkurser och certifierat över 300 deltagare. Jag har faciliterat kurser och undervisat i Sverige och utomlands tillsammans med bland andra Darren Doherty, Richard Perkins, Aranya, Albert Bates, Esbjörn Wandt, Andreas Jonsson, Pella Thiel, Annevi Sjöberg och Philipp Weiss m.fl. Under flera år var jag ordförande i föreningen Permakultur i Sverige, www.permakultur.se.

Mer info om kurserna hittar du här:


 I flera år odlade jag ekologiska snittblommor och arrangerade och sålde på bl.a Bondens marknad. För mer info om blommorna: Blommor


Intervjun med mig i podden Odlarna:

https://poddtoppen.se/podcast/996827046/odlarna/89-maria-svennbeckInslag från vår PDC kurs i Skåne, sommaren 2021 i programmet Husdrömmar på SVT.(ca 23 minuter in)

https://www.svtplay.se/video/34370128/husdrommar/husdrommar-sasong-9-en-kamp-for-naturen-i-lerum?info=visa

Permakultur


Permakultur är ett designverktyg för att skapa långsiktigt hållbara system för bland annat odlande och boende. För ca 13 år sedan utbildade jag mig till permakulturdesigner och lärare. Sedan 2015 är jag också diplomerad permakulturdesigner (Diploma in Applied Permakculture design) och jobbar primärt med att hålla helgkurser och certifieringskurser (s.k PDC kurser) i permakultur och föredrag om odling och permakultur både i Sverige och utomlands. Jag har bland annat undervisat och hållit föredrag på Stockholms universitet, Uppsala universitet, Holma Folkhögskola, Vårdinge Folkhögskola, Hermods trädgårdsutbildning, Skillebyholms trädgårdsutbildning, Hökarängsskolan, Fotografiska restaurang, Medborgarskolan, Folkuniversitetet, Skanska och Stockholmshem. Mer info om kurserna:Introduktionskurs på Änggärdets ekoby

Omnipollos Flora i Humlegården

Trädgårdsdesign


Jag designar både mindre trädgårdar och större gårdar med fokus på ätbara växter och växter för ökad biologisk mångfald. Med hjälp av permakulturdesign skapar jag långsiktigt hållbara system för matproduktion, energi- och vattenförsörjning, avfallshantering och sociala strukturer. Förutom ett större antal privata kunder har jag också haft följande uppdragsgivare, Atrium Ljungberg, Right Livelihood Award, Omnipollos Flora, Vasakronan, Hennes & Mauritz, restaurang Häktet, Bee Urban och Stockholmshem m.fl. Jag har också designat och anlagt för ett antal bostadsrättsföreningar i Stockholm. För mig är det viktigt att skapa både produktiva och estetiskt tilltalande platser. Sociala projekt


För mig handlar stadsodling om så mycket mer än produktion av grönsaker och blommor. Jag drivs av en önskan att alla ska ha tillgång till en odlingsyta i staden gärna tillsammans med andra, både vuxna och barn. Att odla skapar en förståelse för naturen och dess processer och i ett sammanhang som t.ex i ett bostadsområde eller på en innergård ges en möjlighet för barn och vuxna att samlas kring gemensamma aktiviteter. Jag har designat och drivit igång gemensamhetsodlingar och skolgårdsodlingar på en rad ställen i Stockholm, på uppdrag av bland andra Fryshuset, Stockholmshem, Hökarängsskolan, Skärholmens stadsdelsförvaltning och Klimataktion.Odlingsprojekt Vår Gård i Vårberg